drahe-kameny.comDRAHE-KAMENY.COM | P?írodní a drahé kameny

drahe-kameny.com Profile

drahe-kameny.com

Title:DRAHE-KAMENY.COM | P?írodní a drahé kameny

Description:Rádce v oblasti drahych kamen?. Zajímavé informace zamě?ené na p?írodní a drahé kameny z celého světa.

Keywords:darhé kameny, kameny, informace

Discover drahe-kameny.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

drahe-kameny.com Information

Website / Domain: drahe-kameny.com
Website IP Address: 82.100.6.165
Domain DNS Server: ns1.thinline.cz,ns3.cesky-hosting.eu,ns2.thinline.cz

drahe-kameny.com Rank

Alexa Rank: 16111274
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

drahe-kameny.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,494
Daily Revenue: $20
Monthly Revenue: $615
Yearly Revenue: $7,494
Daily Unique Visitors: 1,889
Monthly Unique Visitors: 56,670
Yearly Unique Visitors: 689,485

drahe-kameny.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=7200
Content-Type text/html
Date Tue, 19 Sep 2017 20:40:26 GMT
Server Apache

drahe-kameny.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
darhé kameny 0 0.00%
kameny 52 4.01%
informace 1 0.11%

drahe-kameny.com Similar Website

Domain WebSite Title
toxohotel.gr Toxo Hotel and Apartments | Chania Crete
newyorkdermatologist.org New York Dermatologist
hotelxo.com ??? ????? ?????? ?????? ?? ???? ???????? ???????? HotelXO.com
convoyautobodyca.com The right auto body repair expert for you - Convoy Auto Body.
lasinrang.net Lasinrang
associationsplus.ca Associations Plus Inc. - About Us
mazzarelloeventos.com.br Mazzarello Eventos - Só mais um site WordPress
bibliaeapocrifos.com.br Bíblia e Apócrifos - Frei Jacir de Freitas Faria
quintabautista.com.ar Quinta Bautista General Rodríguez
geneticentropy.org Genetic Entropy
02pd.it 02PD Circolo del Partito Democratico online | 02pd.it
orarimetropolitana.it Orari metro ? Gli orari dei metro con percorsi, linee e mappe
whitefishcustombuilders.com Whitefish Custom Builders | Home | Brainerd Lakes Area, MN
isvg.de ISVG WEG-Verwaltung, Hausverwaltung, Objektverwaltung und Immobilienverwaltung mit Wohnungswirtscha...
helimed181.co.uk Cornwall Air Ambulance | Saving Time. Saving Lives. Funded by people like you.
guysguidetofeminism.com The Guys Guide to Feminism
designerfabricsdenver.net Designer Fabrics | Furniture Upholstery and Re-Upholstery in Denver, CO
hotelcalitxo.com Hotel Calitxó ? Hotel a la Vall de Camprodon - INICIO

drahe-kameny.com Traffic Sources Chart

drahe-kameny.com Alexa Rank History Chart

drahe-kameny.com aleax

drahe-kameny.com Html To Plain Text

DRAHE-KAMENY.COM | P?írodní a drahé kameny Drahé kameny Kameny a nemoci Kameny a znamení Kameny a jejich druhy Vyběr z menu drahych kamen? Drahé kameny Kameny a nemoci Kameny a zdraví Kameny a horoskop Kde nakoupit drahé kameny? Drahé kameny a jejich druhy Váhové jednotky kamen? Tvrdost kamen? Drahé kameny a padělky Drahé kameny a legendy Drahé kameny a krystaly Horsky k?i??ál Drahé kameny mají v sobě lé?ivou sílu, kterou zatím vědci neumí změ?it. Nechte si harmonizovat energie v těle nap?íklad krystalem K?i??álu. Drahé kameny náramky Tyrkenit náramek Pro svou tyrkysovou barvu je tento drahy kámen velmi oblíben ve ?percích. Vybrat si m??ete náhrdelník, náramek ?i p?ívěsek s drahym kamenem. Drahy kámen – Jantar Jantarovy p?ívěsek Jantar je zkamenělá prysky?ice z pravěkych strom?. Nechte si rozzá?it dekolt sluncem skrytym v tomto drahém kameni. Dekora?ní a sbírkové kameny Drahy kámen- Karneol Drahé kameny mohou svoji nezaměnitelnou krásou ozdobit i vá? byt, d?m nebo kancelá?. P?írodní kameny jsou tím pravym doplňkem ka?dého interiéru. Vzácné drahé kameny Krystal Chromdiopsid Tyto drahé kameny mají fascinující zelenou barvu. Tato barva je p?írodní a není nijak chemicky upravována. Drahy kámen - Achát P?írodní plátek Achát P?írodní i barvené drahé kameny jsou ?asto pou?ívány p?i vyrobě r?znych svícn? nebo vitrá?í. Pr?svitné i pr?hledné drahé kameny takto ukazují svoji kresbu. Drahy kámen - Achát P?írodní plátek Achát P?írodní i barvené drahé kameny jsou ?asto pou?ívány p?i vyrobě r?znych svícn? nebo vitrá?í. Pr?svitné i pr?hledné drahé kameny takto ukazují svoji kresbu. Drahé kameny náramky Mookait náramek Drahé kameny v barvě ?álku horké kávy se smetanou, to je Mookait. Syté a p?ekvapivě vyrazné barevné tóny tohoto kamenu jsou skvělou volbou pro ?perky z drahych kamen?. P?írodní drahé kameny P?írodní Fluorit Drahé kameny jsou oblíbenym sběratelskym artiklem. Tento krásny kus p?írodního Fluoritového plátku nechá vyniknout barevné pestrosti drahého kamene. Unikátní drahé kameny Tajemny Lapis Lazuli Oblíbeny drahy kámen egyptské královny Kleopatry i faraona Tutanchamona má barvu jasné no?ní oblohy poseté hvězdami a zlatym prachem. Vyrobky z drahych kamen? Malachitové srdce Vyjád?ete svoji lásku a úctu drahym kamenem ve tvaru srdce. Malachit skryvá moudrost v?ech drahych kamen? ve svoji tajemné kresbě. Solné lampy a svícny Svícny z Amerického pískovce Americky pískovec je krásny dekora?ní materiál, na tomto obrázku je svícen se sví?kou. Vyrobky z amerického pískovce jsou pro svou krásnou unikátní kresbu velmi oblíbeny. Pyramidy z kamen? Onyx, k?i??ál i ametyst Pyramidy mají tajemnou moc uchovávat i ozdravovat. Její dokonaly tvar fascinuje lidstvo ji? od nepaměti. Drahé kameny sílu pyramidy je?tě umocňují. Srdce z kamen? Duhovy obsidián Srdí?ko z oblíbeného drahého kamene potě?í ka?dého zamilovaného ?lověka. Brou?ené srdce dává vyniknout p?írodní duze tohoto vzácného drahého kamene. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Drahé kameny Drahé kameny vznikly p?ed mnoha tisíci lety z prachu a po tuto dobu se vyvíjely ke své dokonalosti jako je objevili první obyvatelé Země a jako je známe nyní i my. My lidé jsme postupně ztratili vět?inu schopností, ale drahé kameny si tyto schopnosti uchovaly dodnes. V dne?ním uspěchaném světě se lidé znovu obrací k p?írodě a síle drahych kamen?. Ka?dy kámen vyza?uje jemné vibrace, které svojí neutuchající energií pomáhají harmonizovat na?i mysl, tělo i ná? ?ivot a celkovy p?ístup k němu. Drahé kameny vyu?ívají r?zné alternativní lé?ebné metody, které doplňují materialisticky p?ístup dne?ního léka?ství. Lidé postupně znovu objevují znalosti na?ich babi?ek o drahych kamenech a znovu se navracejí k p?írodě a v?emu, co z p?írody vze?lo. Drahé kameny jsou od samého po?átku p?vodu lidstva jeho neodmyslitelnou sou?ástí. V?echny skupiny a vrstvy lidí p?itahují drahé kameny ze v?ech mo?nych d?vod?. A? pro svou barvu, tvar, velikost, trvanlivosti, p?vod, sílu, lé?ivé ú?inky, zajímavost a pro nes?etně svych dal?ích vlastností. I p?es to, ?e se na Zemi vyskytuje tisíce r?znych minerál? ?i nerost?, ne mnoho z nich se m??e honosit názvem drahokam nebo chcete-li drahy kámen. Aby minerál mohl byt opravdu drahym kamenem, musí splňovat mnoho podmínek a to zejména se p?edev?ím musí líbit. Aby se mohl líbit, musí mít vysoky lesk nebo lom světla, p?íjemnou a p?ita?livou barvu, byt ?iry nebo pr?hledny. U některych typ? drahych kamen? jsou velmi r?zné inkluze, vrostlice r?znych minerál? nebo i bubliny, které jsou vyplněny bu? plynem nebo dokonce viditelnou vodou, která z?stala v kamenu p?i jeho krystalizaci. Za asi neznáměj?í drahé kameny m??eme pova?ovat tzv."WORLD TOP FIVE GEMS" – neboli hlavních pět světovych drahych kamen?: rubín, safír, p?írodní perly, smaragd a pochopitelně velmi známy diamant. I kdy? si spousta lidí myslí, ?e nejvzácněj?í drahy kámen je diamant není tomu tak. Jako krále drahych kamen? je pova?ován rudy rubín. Pochopitelně nezále?í pouze na druhu kamenu, ale také na jeho zpracování, pokud jde o brou?eny drahy kámen. Kámen je tak dokonaly, jak ho dokonalym u?iní ?lověk svym umem. Drahy kámen ve své podstatě m??e byt jakykoliv kámen a takovy kámen m??e takté? kdokoliv vlastnit. Ke kamen?m se ?adí mnoho p?íběh?, legend a tajemna. Pokud vlastníte některy drahy kámen, vězte, ?e vlastníte kus historie země staré jako je stary sám vesmír. Ka?dy drahokam má podle starověkych národ? vnit?ní zvlá?tní magickou sílu, kterou doká?e vládnout nad r?znymi silami temnost. Ve starych dobách se drahé kameny pou?ívaly nap?íklad k p?ekonání ?arodějnic, je?ibab a duch?. V sou?asné době ozna?ení "drahy kámen" se pou?ívá ve velmi volně, pochopitelně odborníci z ?ad geolog? a znalc? kamen? tento vyraz pou?ívají pouze pro vzácné druhy kamen?. Gemologie rozděluje drahé kameny na dva základní typy drahych kamen? a to organogenní a anorganické. Anorganické jsou ty typy drahych kamen?, které jsou tzv.pevné, mající p?edev?ím pevné chemické a fyzikální vlastnosti a slo?ení a v p?írodě se vyskytující nap?íklad v podobě minerál? nebo nerost?. Vět?inou se jedná o drahé kameny pocházející z nitra na?í planety Země. Naproti tomu organogenní drahé kameny pocházejí nap?íklad ze zví?at a nebo rostlin. Jako nejznáměj?í zástupce organogenních kamen? lze jmenovat nap?íklad jantar, co? je ve své podstatě zkamenělá p?írodní prysky?ice a nebo perly, které jsou produkty perlorodek. Problematika drahych kamen? vypadá ve své podstatě jak jí matka p?íroda prezentuje velmi jednodu?e. Tato jednoduchost se v?ak velmi rychle vytratí v té chvíli, kdy se pono?íte do taj? drahych kamen? a za?nete tuto problematiku hlouběji zkoumat. Nap?íklad vznik krystal? a jeho mechanismus není do sou?asné doby plně objasněn, i p?es to, ?e ji? nyní víme, ?e ve?kery ?ivot na planetě je spojen s minerálními látkami tvo?ícími zemskou k?ru. Drahé kameny proto odjak?iva tě?í a budou i nadále tě?it lidské oko a pochopitelně i podněcovat p?edstavivost a podněcovat ke zkoumání a bádání. Velmi zajímavé je zkoumání r?znobarevné ?kály kamen?. Je velmi zajímavé, ?e není pevně ur?ena barevnost u konkrétního druhu kamenu nebo krystalu. M??ete se setkat s r?znymi barevnymi odli?nostmi a raritami. Vědy zabyvající drahymi kameny jsou mineralogie a geologie. Gemologie je poměrně mladou vědou vzniklou na za?átku 20století z d?vodu vět?ích po?adavk? na zkoumání drahych kamen? a to p?edev?ím na rozli?ování pravych a fale?nych drahych kamen? a na zji?tění zp?sobu padělání takového drahého kamenu, pop?ípadě ur?ení p?írodní pravosti. Pochopitelně dal?ím velmi d?le?itym faktorem oblíbenosti toho ?i onoho drahého kamenu je bezesporu móda a módní trendy, kde dominující je p?edev?ím barva drahych kamen?, velikost a jejich tvar. Internetovy obchod na drahé kameny, st?íbrné a ocelové ?perky, p?írodniny, perly, mu?le a dárky E-shop na drahé kameny z celého světa. V nabídce naleznete více ne? 300 druh? drahych kamen?. Internetové klenotnictví a obchod se ?perky. Obchod zamě?eny na st?íbrné ?perky p?edev?ím s drahymi kameny. KAMENY / Kameny a informace / Obchod na drahé kameny Copyright ? drahe-kameny.com v?echna práva vyhrazena

drahe-kameny.com Whois

Whois Server Version 2.0 Domain names in the .com and .net domains can now be registered with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net for detailed information. Domain Name: DRAHE-KAMENY.COM Registrar: ASCIO TECHNOLOGIES, INC. DANMARK - FILIAL AF ASCIO TECHNOLOGIES, INC. USA Sponsoring Registrar IANA ID: 106 Whois Server: whois.ascio.com Referral URL: http://www.ascio.com Name Server: NS1.THINLINE.CZ Name Server: NS2.THINLINE.CZ Name Server: NS3.CESKY-HOSTING.EU Status: ok https://icann.org/epp#ok Updated Date: 23-apr-2016 Creation Date: 17-may-2010 Expiration Date: 17-may-2017 >>> Last update of whois database: Sun, 15 May 2016 04:16:53 GMT <<< For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to view the registrar's reported date of expiration for this registration. TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois database through the use of electronic processes that are high-volume and automated except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. VeriSign does not guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide by the following terms of use: You agree that you may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to use electronic processes that are automated and high-volume to access or query the Whois database except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign reserves the right to modify these terms at any time. The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and Registrars